Regulamin

REGULAMIN ZAKWATEROWANIA

 

Miło, że postanowiłeś spędzić swój cenny czas tutaj, mamy jednak kilka zasad, o których przestrzeganie serdecznie prosimy. Życzymy udanego pobytu.

 

 • Przyjazd i odbiór kluczy W celu odebrania kluczy do mieszkania proszę skontaktować się z obsługą przynajmniej na dwie godziny przed planowanym przyjazdem lub wyjazdem pod nr tel. +48 504 020 981 . Odbiór/zdanie kluczy w godzinach nocnych: 22.00 -8.00 płatne jest dodatkowo 30 złotych.
 • Rezerwacja i zaliczka. Rezerwacji mieszkania można dokonać drogą telefoniczną, mailową, poprzez facebook (facebook.com/soluspartner) lub formularz kontaktowy OLX. Klient otrzyma mailem informację zwrotną z numerem konta bankowego, na które należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 30 – 50% ceny najmu lub całość kwoty. Wpłata zaliczki na konto jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od umowy najmu.
 • Odwołanie rezerwacji. Odwołanie rezerwacji może nastąpić w każdym czasie. Zwrot zaliczki rezerwacyjnej jest jednak możliwy jedynie, gdy Klient odwołał swoją rezerwację na co najmniej 7 dni przed planowaną datą przybycia lub jeśli nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
 • Zawarcie umowy. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i skutkuje zawarciem umowy najmu między Zarządcą mieszkania, a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
 • Cennik:

1-3 noce – 220 zł / doba

4-7 nocy – 210 zł / doba

7+ nocy – 200 zł / doba

30-90 dni – 150 zł / doba

Pobyt zwierzęcia – 50 zł / doba

Transport z Dworca Głównego lub innej lokalizacji na terenie Wrocławia – 30-60 zł

 

 • Opłata za pobyt. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu Klienta, przy wręczeniu kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej sumy za ustalony termin z góry gotówką. Kwota zostanie pomniejszona o wcześniej uiszczoną zaliczkę.
 • Przedłużenie/skrócenie pobytu. Klient może wyrazić życzenie przedłużenia pobytu. Jest to jednak możliwe w momencie, gdy wskazany termin nie został wcześniej zarezerwowany. W przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów pieniędzy.
 • Przekazanie Lokalu. Klient ma obowiązek wypełnić i podpisać formularz meldunkowy. Dane osobowe muszą zostać spisane z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Twoje dane są bezpieczne – nie udostępniamy ich żadnym innym podmiotom.Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie lub w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
 • Zasady korzystania z lokalu. Klienci korzystający z noclegów zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad współżycia sąsiedzkiego i wszelkich instrukcji osoby zarządzającej lokalem. Prosimy w szczególności o uszanowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00 -7.00.
 • Zabrania się: niszczenia lokalu i jego wyposażenia, palenia papierosów w mieszkaniu, urządzania imprez i zakłócania porządku publicznego, spożywania narkotyków i substancji niedozwolonych, wynoszenia z mieszkania jakichkolwiek przedmiotów udostępnionych Klientowi, wnoszenia zwierząt bez wiedzy Zarządcy, przechowywania przedmiotów niebezpiecznych, odsprzedaży zarezerwowanych miejsc oraz oddawania kluczy osobom niezameldowanym.

WAŻŃE:

W razie rażącego łamania zasad obowiązujących w lokalu Zarządca ma prawo przerwać pobyt Klienta bez zwrotu kosztów noclegu.

 • Akceptujemy zwierzęta. Pobyt zwierząt domowych jest dopuszczalny po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą oraz uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Gość przywożący ze sobą pupila obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym osobom w otoczeniu. Właściciel zwierzęcia, bądź osoba za nie odpowiedzialna ma również obowiązek sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę w mieszkaniu, na klatce schodowej oraz najbliższym otoczeniu budynku. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w budynku.
 • Odbiór mieszkania. W celu zakończenia pobytu należy się skontaktować z osobą Zarządzającą i poinformować o zamiarze opuszczenia lokalu. Prosimy o telefon na co najmniej 2 h przed planowanym wyjściem. Zarządca sprawdzi stan mieszkania i odbierze od Państwa klucze. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w lokalu. Na prośbę i koszt Klienta możemy odesłać zapomniane przedmioty.
 • Zniszczenia. Gość ponosi odpowiedzialność za straty powstałe z jego winy lub winy osób odwiedzających pełną odpowiedzialność materialną. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie wyposażenia/urządzeń technicznych w mieszkaniu będą dokumentowane, a Klient zostanie obciążony ustalonymi kosztami naprawy.
 • Zgubienie/zniszczenie kluczy. W wypadku zgubienia kluczy Klient zostanie obciążony kosztem wymiany zamka – 200 zł
 • Skargi/zażalenia. W razie zastrzeżeń dotyczących jakości naszych usług prosimy o jak najszybszy kontakt z Zarządcą. Postaramy się rozwiązać problem.
  Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności wynikające z przyczyn od nas nie zależnych (Np. przerwy w dostawie prądu, wody, gazu).

 

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela i zarządcę lokalu i obowiązuje od dnia 1.07.2016.